Strona Śląskiego Centrum Kynologicznego - Prestor Logo Wortal - przejście do strony startowejPrzeskocz nawigację Logo Pies
Pies serwisowy Pies przewodnik Pies dla osoby niesłyszącej Pies sygnalizujący atak epilepsji Kontakt
 
 
Pies asystujący w prawie polskim

Samoloty - podróżując samolotem, małego pieska możemy przewozić w transporterze na pokładzie. Niestety, większe psy muszą być przewożone w odpowiednio dużych transporterach w bagażniku - nie jest to dobra wieść dla większości osób korzystających z pomocy psów asystujących. Na pokładzie samolotu osobą nie w pełni sprawną zaopiekują się stewardesy. Polscy przewoźnicy chętniej zatem umieszczą psa przewodnika w transporterze niż pozwolą mu na obecność na pokładzie obok osoby niewidomej.

•  Dostęp psów asystujących do miejsc publicznych

Zasady przebywania z psem poza własnym mieszkaniem/ domem jest regulowane głównie przez poszczególne gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622).

 

 
Możemy tam przeczytać: (gminy) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych (Rozdz. 2, art. 3, pkt 4) oraz Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące (...) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (Rozdz. 2, art. 4, pkt 4). W praktyce dla właściciela/opiekuna oznacza to w większości gmin obowiązek sprzątania po swoim psie oraz obowiązek prowadzenia psa na smyczy i/lub w kagańcu - niestety, część psów asystujących np. psy serwisowe nie mogą spełniać swojego zadania zaopatrzone w kaganiec.
 

Savoir vivre dla wszystkich
Mój pies asystujący
Pies asystujący w prawie polskim
Logo dogiq
 

"Chodzisz jak burza, jesteś niezależny, w ogóle nie potrzebujesz laski".
Grzegorz Drab o swoim psie przewodniku - Brady

"To uczucie oparte na wzajemności w zakresie zrozumienia, akceptacji i radości sprawiania sobie przyjemności".
Teresa Ziob o swoim psie serwisowym - Bonie

"Mnie pies nauczył okazywania uczuć".
Paweł Wdówik o swoim psie przewodniku - Paige

 
Kobieta z psem
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Gaja Projekt Leonardo da Vinci