Strona Śląskiego Centrum Kynologicznego - Prestor Logo Wortal - przejście do strony startowejPrzeskocz nawigację Logo Pies
Pies serwisowy Pies przewodnik Pies dla osoby niesłyszącej Pies sygnalizujący atak epilepsji Kontakt
 
 
Pies asystujący w prawie polskim

"Wiem, że nic nie wiem" - te słowa Sokratesa najlepiej charakteryzują sytuację psów asystujących w prawie polskim. Podczas gdy możemy znaleźć pewne regulacje prawne dotyczące psów-przewodników osób niewidomych (choć i te są ogólnikowe i nieprecyzyjne), przepisy prawne dotyczące innych psów asystujących praktycznie nie istnieją. Pod tym względem znacznie odbiegamy od standardów krajów europejskich. Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że psy asystujące pomocne są nie tylko w domu - ale również, a może i przede wszystkim, w miejscach publicznych: urzędach, instytucjach centrach handlowych, do których osoba niepełnosprawna powinna mieć prawo nieograniczonego dostępu. Cała idea psa asystującego - psa podnoszącego niezależność i zwiększającego mobilność oraz możliwości komunikowania się z innymi - pryska jak bańka mydlana w momencie, kiedy nie możemy wejść z psem do sklepu, restauracji, na uniwersytet czy do biura stanowiącego miejsce pracy. A brak regulacji prawnych sprawia, że większość tych miejsc jest dla osób korzystających z psich pomocników niedostępna !

 

 
Przy braku innych ustaleń, obecnie obowiązujące akta prawne dotyczące psów - głównie "Ustawa o ochronie zwierząt" z dn. 21 sierpnia 1997 - obowiązują również psy asystujące. Sama ustawa, rozdz. I, art. 2, pkt 3, mówi:

Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami:

3.) wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowychi specjalnych, jednak i tu art.4 pkt 20 określa psy do celów specjalnych jako zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów (...) oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.
  

Savoir vivre dla wszystkich
Mój pies asystujący
Pies asystujący w prawie polskim
Logo dogiq
 

"Chodzisz jak burza, jesteś niezależny, w ogóle nie potrzebujesz laski".
Grzegorz Drab o swoim psie przewodniku - Brady

"To uczucie oparte na wzajemności w zakresie zrozumienia, akceptacji i radości sprawiania sobie przyjemności".
Teresa Ziob o swoim psie serwisowym - Bonie

"Mnie pies nauczył okazywania uczuć".
Paweł Wdówik o swoim psie przewodniku - Paige

 
Kobieta z psem
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Gaja Projekt Leonardo da Vinci